• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/01/24/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/01/24/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

23.01.2024

Zapraszamy do składania ofert na „Zakup dwuniciowych fragmentów DNA na potrzeby realizacji projektów.” Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Termin składania ofert upływa 12.01.2024 r. o godz. 11.00.

Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.