Captor Therapeutics ®

Programy ABM


 
Tytuł projektu: Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka. Projekt nr 2022/ABM/06/00001.
Projekt realizowany w ramach programu nr ABM/2022/6 pt. „Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii kwasami nukleinowymi lub związkami drobnocząsteczkowymi, KWAS”.
Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

Wartość projektu: 74 285 992,10 PLN
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 52 206 266,76 PLN

Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie doustnego kandydata na lek wykorzystywanego w terapii antynowotworowej do leczenia pacjentów z nowotworem jelita grubego, a w dalszej perspektywie, także innych typów nowotworów. Proponowany małocząsteczkowy lek indukować będzie degradację białka targetowego. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań fazy przedklinicznej kandydat na lek zostanie w ramach projektu przetestowany w I fazie badań klinicznych.