Investor Relations Captor Therapeutics ®

Akcjonariat

Poz. Akcjonariusz Razem liczba akcji Razem liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
1. Michał Walczak 930 128 1 471 145 20,02% 25,39%
2. Paweł Holstinghausen Holsten 596 187 956 262 12,83% 16,51%
3. Sylvain Cottens 340 897 526 730 7,33% 9,09%
4. TFI Allianz Polska S.A. 343 483 343 483 7,39% 5,93%
5. Fundusze Zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.* 303 075  303 075 6,52% 5,23%
6. Pozostali 2 131 942 2 192 410 45,89% 37,85%
Suma   4 645 712 5 793 105 100,0% 100,0%