Investor Relations Captor Therapeutics ®

Akcjonariat

wykres kołowy
Poz. Akcjonariusz Razem liczba akcji Razem liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
1. Michał Walczak 955 128 1 496 145 20,55% 25,82%
2. Paweł Holstinghausen Holsten 596 187 956 262 12,83% 16,51%
3. Sylvain Cottens 340 897 526 730 7,33% 9,09%
4. Fundusze Zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.* 303 075 303 075 6,52% 5,23%
5. TFI Allianz Polska S.A. 343 483 343 483 7,39% 5,93%
6. Pozostali 2 106 942 2 167 410 45,40% 37,41%
Suma   4 645 712 5 793 105 100,0% 100,0%