Investor Relations Captor Therapeutics ®

Akcjonariat

wykres kołowy
Poz. Akcjonariusz Razem liczba akcji Razem liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
1. Michał Walczak 955 128 1 496 145 22,63% 27,87%
2. Paweł Holstinghausen Holsten 596 184 956 259 14,13% 17,82%
3. Sylvain Cottens 340 897 526 730 8,08% 9,81%
4. Fundusze Zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.* 303 075 303 075 7,18% 5,65%
5. Pozostali 2 025 157 2 085 625 47,98% 38,85%
Suma   4 220 441 5 367 834 100,0% 100,0%