Kariera

We are reprogramming protein fate to treat the untreatable. Our integrated competencies and expertise in biology and chemistry allow us to perform all stages of early drug development. związki chemiczne

Zainspiruj się naturą i dokonaj zmiany razem z Captor Therapeutics

W Captor Therapeutics wierzymy, że dzięki naukowej doskonałości, napędzanej ludzką pomysłowością i w połączeniu z pojawiającymi się technologiami, można stworzyć znaczące ulepszenia i przełomowe rozwiązania.

Nasze wartości

 • Uczciwość

  Promujemy przestrzeganie zasad moralnych i etycznych.

 • Współpraca

  Wierzymy, że współpraca pomaga rozwiązywać problemy, pobudza kreatywność, zachęca do uczestnictwa, odpowiedzialności i zaufania.

 • Transparentność

  Każdy obszar naszej działalności, w tym aspekt naukowy, strategiczny i finansowy, jest przejrzysty dla wszystkich. Jednocześnie wszyscy są odpowiedzialni za skuteczne działanie w najlepszym interesie firmy i za zachowanie przejrzystości przez cały czas.

 • Doskonałość naukowa

  Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań poprzez doskonałość naukową.

 • Rozwój

  Promujemy holistyczny rozwój, który obejmuje rozwój naukowy i biznesowy, samorozwój i doskonalenie w obszarze przywództwa, komunikacji, planowania i realizacji.

 • Dyscyplina

  Wiemy, że droga do sukcesu wiedzie przez pomysły, krótko- i długoterminowe planowanie oraz sprawną realizację. Innowacyjne pomysły opierają się na umiejętności dostrzegania luk w obecnym status quo. Skuteczne planowanie oznacza zrozumienie celów i określenie niezbędnych czynników do ich osiągnięcia (ludzi, budżetu i strategii). Natomiast pomyślna realizacja wymaga dyscypliny, skupienia, zaangażowania i aktywnego udziału wszystkich członków zespołu.

Proces Rekrutacji

Złożenie Aplikacji
Analiza i selekcja otrzymanych wniosków
Kontakt telefoniczny lub mailowy z wybranymi kandydatami - Wstępna rozmowa HR z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub mailową
Rozmowa rekrutacyjna z managerem
Informacja zwrotna

Aktualne oferty pracy

Benefity

stabilne miejsce pracy
program motywacyjny
firmowa biblioteka
dofinansowanie szkoleń i kursów
dofinansowanie nauki języków
ubezpieczenie na życie
elastyczny czas pracy
opieka medyczna
Kafeteria MyBenefit