Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zarząd

Tom Shepherd
Tom Shepherd Prezes Zarządu
Bio
Tom Shepherd
Tom Shepherd Prezes Zarządu
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Prezes Zarządu w Captor Therapeutics. Posiada 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu wyższego szczebla w branży biotechnologicznej w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Szwajcarii, Australii i Polsce, prowadząc 12 dużych umów licencyjnych, 6 rund inwestorów prywatnych i 3 IPO. Uzyskałem tytuł doktora biochemii na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow oraz dyplom CEP w London Business School. Jestem zapalonym muzykiem amatorem i lubię piesze wędrówki, żeglarstwo, jazdę na nartach i fotografię.

Michał Walczak
Michał Walczak Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy
Bio
Michał Walczak
Michał Walczak Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Michał Walczak pełni w Spółce rolę dyrektora naukowego (ang. Chief Scientific Officer, CSO), odpowiedzialnego za realizację badań naukowych i strategii. Z wykształcenia jest biofizykiem i biologiem strukturalnym z doktoratem uzyskanym na Szwajcarskiej Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zurich) Jest również absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, a pracę magisterską realizował na University of Virginia w Charlottesville.Staż podoktorski odbył Instytucie Badań Biomedycznych im. Friedricha Mieschera w Bazylei (FMI Basel), który jest częścią Novartis Institutes for Biomedical Research. Funkcje pełnione przez członka zarządu w innych spółkach: Nie dotyczy.