Investor Relations Captor Therapeutics ®

Spółka

decor
 

Captor Therapeutics jest innowacyjną grupą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w technologii celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, „TPD”)

W swojej strategii Grupa koncentruje się na budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez koncentrację na rozwoju platformy technologicznej OptigradeTM oraz ciągłym utrzymywaniu wysokiej wartości portfolio projektów Spółki, złożonego z kandydatów na leki w obszarze chorób, dla których brak jest obecnie zadowalających metod leczenia.

Spółka Captor Therapeutics S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 19 kwietnia 2021 r., stając się pierwszą europejską spółką publiczną skupioną w pełni na technologii TPD. Spółka prowadzi działalność w Bazylei w Szwajcarii oraz we Wrocławiu, w Polsce.