Investor Relations Captor Therapeutics ®

Akcje

Informacje o akcjach:

Liczba akcji 4 662 864
Liczba głosów na WZA 5 810 239
Kapitał zakładowy PLN 466 284,60
Cena nominalna PLN 0,10
Symbol akcji na GPW CAPTORTX
ISIN PLCPTRT00014
Indeks WIGTECHTR, sWIG80TR, WIGPoland, InvestorMS, sWIG80, WIG,
Sektor Biotechnology
Kod LEI 259400JHH1S212S4O735

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z NOTOWANIEM AKCJI NA RYNKU GIEŁDOWYM
19 kwietnia 2021: debiut Capotr Therapeutics S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Seria akcji Liczba akcji serii Wartość nominalna akcji Uprzywilejowanie Liczba głosów
A 799 750 0,10 tak 1 599 500
B 1 757 075 0,10 nie 1 757 075
C 82 449 0,10 nie 82 449
D 97 051 0,10 nie 97 051
E 347 643 0,10 tak 695 286
F 26 925 0,10 nie 26 925
G 871 500 0,10 nie 871 500
H 52 354 0,10 nie 52 354
I 9 082 0,10 nie 9 082
J 84 143 0,10 nie 84 143
K 30 738 0,10 nie 30 738
L 9 420 0,10 nie 9 420
M 41 019  0,10 nie 41 019 
N 11 292 0,10 nie 11 292
O 25 271 0,10 nie 25 271
P 400 000 0,10 nie 400 000
R 17 134 0,10 nie 17 134
Razem 4 662 864     5 810 239