Investor Relations Captor Therapeutics ®

Polityka Dywidendowa

biurko

Spółka nie wypłacała dywidendy od momentu powstania.

Zarząd nie podejmował decyzji w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. Decyzje w zakresie wypłat dywidendy będą podejmowane stosownie do sytuacji finansowej Spółki oraz zapotrzebowania na środki pieniężne przez Spółki.