Investor Relations Captor Therapeutics ®

Strategia

W ramach modelu biznesowego, Spółka zakłada komercjalizację kandydatów na leki w zaawansowanych fazach przedklinicznych lub wczesnych etapach rozwoju klinicznego.

Rozwijana przez Spółkę platforma OptigradeTM, pozwala na odkrywanie i opracowanie kandydatów na leki przy użyciu dwóch uzupełniających się podejść tj. klejów molekularnych lub degraderów bifunkcjonalnych. Takie podejście wyróżnia Spółkę spośród innych spółek wykorzystujących technologię TPD, które koncentrują się raczej na jednym z tych obszarów i dzięki temu zapewnia Spółce dużą elastyczność w sposobie podejścia do różnych chorób. Na odpowiednim etapie prac rozwojowych Spółka planuje także nawiązać współpracę z uznanymi firmami farmaceutycznymi w celu opracowania nowych kandydatów na leki, które w oparciu o swoje globalne zasoby, doświadczenie i potencjał operacyjny będą w stanie przeprowadzić dalsze fazy badań klinicznych i wprowadzić lek na rynek. Partnerstwo tego rodzaju jest standardowo dokonywane w oparciu o licencję na technologię i związane z nią patenty oraz know- how, o typowej strukturze obejmującej następujące etapy płatności: opłatę wstępną (ang. upfront payment), wielokrotne płatności zależne od realizacji kamieni milowych (ang. milestone payments) i tantiemy od sprzedaży leku (ang. royalties).

Poza współpracą w zakresie własnych kandydatów na leki, Captor skupia się na tzw. wczesnych współpracach z firmami farmaceutycznymi i dużymi firmami biotechnologicznymi, gdzie współpraca ta ukierunkowana jest na opracowanie nowych kandydatów na leki we wskazaniach będących poza obszarem zainteresowań Spółki.