• Home
 • Polityka Prywatności

Captor Therapeutics ®

Polityka Prywatności

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak się z nami skontaktować?

  Administratorem danych osobowych jest Captor Therapeutics S.A. ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska

  W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zawsze zwrócić się do nas m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: rodo8im@captortherapeutics.com

 2. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych?

  Captor Therapeutics S.A. przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem swojej polityki informacyjnej poprzez stronę internetową oraz kanały social media oraz w zakresie w jakim kontaktuje się z osobami, które skierowały do Captor Therapeutics S.A. korespondencję, bez względu na jej formę i sposób dostarczenia.

 3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Na czym polega prawnie uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzamy Twoje dane?

  Captor Therapeutics S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu polityki informacyjnej i pozostawaniu w kontakcie z osobami, które skierowały do Captor Therapeutics S.A. korespondencję.

  W szczególnych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być dodatkowo:

  1. prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub ochronie przed roszczeniami – w przypadku gdy takie roszczenia wystąpią lub są bardzo prawdopodobne;
  2. obowiązek prawny ciążący – w zakresie obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, rachunkowych, dotyczących informacji poufnych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi czy przepisów kodeksu spółek handlowych.
 4. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

  Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy.

 6. Jakie przysługują Ci prawa?

  W związku z tym, że Captor Therapeutics S.A. przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej.

  (1) prawo dostępu do danych
  (2) prawo do żądania sprostowania danych
  (3) prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  (4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
  (5) prawo do przenoszenia danych
  (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  (7) prawo do cofnięcia zgody

  W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  (8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

 7. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy? Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

  Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do podjęcia działań przez Captor Therapeutics S.A.

 8. Informacja o zautomatyzowanych decyzjach oraz profilowaniu

  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 9. Informacja o plikach cookies

  Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin stron internetowych, np. takich jak nasza strona internetowa.
  Strona Captor Therapeutics S.A. wykorzystuje 3 ciasteczka administratora:
  1 - cisession
  Identyfikuje sesję użytkownika. Usuwany godzinę po ostatniej aktywności na stronie.
  2 - csrf_cookie_neocms
  Służy do zabezpieczenia formularzy. Usuwany godzinę po ostatniej aktywności na stronie.
  3- cookie-accept
  Zapamiętuje zgodę na pliki cookie. Trwały plik cookie.

  Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.