Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CT/1/2024

12.01.2024

Zapraszamy do składania ofert na "Zakup i dostawa wraz z montażem krzeseł biurowych na potrzeby Captor Therapeutics S. A.". Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach. 

Niniejsze postępowanie udzielane jest w trybie rozeznania rynku. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych. 

Termin składania ofert upływa 19.01.2024 r. o godz. 11.00.