• Home
  • Aktualności
  • Spółka przedstawiła sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2021 roku

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Spółka przedstawiła sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2021 roku

29.11.2021

 

  • W trzecim kwartale bieżącego roku Spółka Captor Therapeutics (Captor, Spółka, Grupa) prowadziła badania w ramach pięciu własnych projektów, programu realizowanego we współpracy z Sosei Heptares oraz nad rozwojem platformy technologicznej. W związku z sukcesywnym zwiększaniem intensywności prac w obszarze prowadzonych badań, Grupa zanotowała wzrost kosztów operacyjnych o 49% licząc 3 kwartał 2021 do 3 kwartału 2020. Rozwój projektów, a zarazem ich wchodzenie w fazę przedkliniczną, powoduje ponoszenie znaczących nakładów finansowych m.in. na kosztowne badania in vivo.

 

  • Najbardziej zaawansowane projekty to CT-01 (rak wątrobowokomórkowy) oraz CT-03 (nowotwory hematologiczne i wybrane nowotwory lite). Spółka zdecydowała się ujawnić białko MCL-1 jako cel molekularny projektu CT-03, pokazując przy tym skuteczność degradacyjną wobec tego celu w badaniu in vivo. W celu podniesienia świadomości osiągniętych wyników w tym wysoce atrakcyjnym programie, przedstawiono postępy prac na konferencjach branżowych.

 

  • Realizacja poszczególnych projektów badawczych Captor przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wzrost kosztów poniesionych w obszarze badań i rozwoju jest również zgodny z planem finansowym Grupy.

 

Znaczący postęp w projekcie CT-03

Szybki postęp w projekcie MCL-1 potwierdza pozycję Captor Therapeutics jako znaczącego globalnego gracza w obszarze TPD (ang. Targeted Protein Degradation, celowanej degradacji białek). Degradery MCL-1 mają potencjał w leczeniu różnych nowotworów hematologicznych i wybranych nowotworów litych. Najnowsze wyniki zostały zaprezentowane podczas „4th Annual Targeted Protein Degradation (TPD) Summit” w Bostonie przez dr Michała Walczaka, Dyrektora Naukowego Spółki. Projekt MCL-1 spotkał się z dużym zainteresowaniem firm farmaceutycznych, co potwierdzają liczne indywidualne spotkania odbyte po prelekcji.

 

- Zaprezentowane pozytywne wyniki farmakologiczne są najlepszym potwierdzeniem potencjału technologii ukierunkowanej degradacji białek, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak trudnym celem molekularnym jest MCL-1. Mimo, że jest to białko o dobrze rozpoznanej roli chorobotwórczej, klasyczne podejścia do rozwoju leków nie pozwoliły do tej pory na opracowanie żadnych zatwierdzonych terapii celujących w MCL-1 - powiedział dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

- Są to bardzo istotne wyniki dla Captora, ale także dla całego sektora TPD. Wierzę, że poczyniliśmy istotny krok w globalnej walce z nowotworem i jesteśmy bliżej naszego celu, jakim jest wejście w fazę kliniczną i pomoc pacjentom - dodał dr Shepherd.

 

Działania na rzecz rozwoju biznesu i wyniki finansowe

Spółka zaprezentowała się również na Bio-Europe Digital - konferencji online poświęconej spotkaniom partneringowym, gdzie Prezes Captor Therapeutics odbył ponad 20 indywidualnych spotkań z przedstawicielami największych firm farmaceutycznych.

 

- Rosnące znaczenie technologii TPD znajduje odzwierciedlenie w coraz większym zainteresowaniu firm farmaceutycznych. Po ogłoszeniu MCL-1 i odbytych spotkaniach na BioEurope widzę, że Captor jest coraz bardziej znany na światowej scenie farmaceutycznej i jestem przekonany, że zaowocuje to w przyszłości nawiązaniem ciekawych projektów partneringowych - skomentował Tom Shepherd.

 

Realizacja planu badań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem. Od stycznia 2021 r. łączne koszty operacyjne Grupy wyniosły 38,1 mln zł. Największą część kosztów za ostatni kwartał, ponad trzy czwarte (wyłączając program motywacyjny) stanowią koszty ogólne badań i  projektów. Grupa zanotowała stratę netto w wysokości 21,7 mln zł, co jest zgodne z prowadzoną działalnością badawczą na etapie przedklinicznym. Captor ma zabezpieczone środki na dalszy rozwój w związku m.in. z podpisanymi umowami z NCBR oraz środkami pozyskanymi z IPO. Ich wysokość na koniec września 2021 roku była na poziomie 236 mln zł.

 

- Strona wydatkowa jest pod pełną kontrolą - należy spodziewać się zwiększonego poziomu wydatków, ponieważ nasze projekty przechodzą z fazy badań do fazy rozwoju, optymalnie wykorzystując środki z NCBR oraz kapitał pozyskany na GPW. Od strony kosztowej zwiększyliśmy, w stosunku do poprzedniego roku, koszty badań o ponad 1,5 mln zł. Na rachunek kosztów mają także wpływ zwiększone koszty wynagrodzeń związane z pozyskaniem niezbędnej, wysoko wyspecjalizowanej kadry oraz wycena programu motywacyjnego w formie akcji dla pracowników - powiedział Radosław Krawczyk, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Captor Therapeutics.

 

- Z punktu widzenia dostępu do talentów, pracujemy w bardzo wymagającej branży, w której wiedza pracownika stanowi przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Dlatego też dokładamy wszelkiej staranności, żeby dbać o rozwój pracowników, i tym samym angażować ich do długoletniej współpracy.  Kluczowym elementem tej zachęty jest właśnie program akcyjny. Wycena tego programu ma wpływ na wyniki i będzie widoczna również w kolejnych kwartałach. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja się opłaci i cieszymy się, że udaje nam się pozyskiwać zarówno nowe talenty, jak i doświadczonych profesjonalistów z rynku biotechnologicznego w Polsce i na świecie. W miarę rozwoju naszych badań i pipeline-u planujemy konsekwentne rozszerzenie zespołu o wysokiej klasy, doświadczonych specjalistów, co umożliwi osiągnięcie sukcesu na globalnym rynku - dodał Radosław Krawczyk.

 

Spółka została również jednym z założycieli BioInMed - Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Medycznych Firm Biotechnologicznych, powołanego do współpracy ze wszystkimi interesariuszami oraz administracją publiczną w celu budowy ekosystemu, dzięki któremu biotechnologia medyczna stanie się flagowym sektorem polskiej innowacyjności i istotnym motorem napędowym gospodarki. Pierwsze walne zebranie odbyło się 20 października 2021 roku.           

                                                                                                    

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

 

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na  stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

 

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Jakub Radzewicz

+48 601 155 582

j.radzewiuwt.ezpcz@pov.pl

 

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gvoansqanrenterghem@lifesciadvisors.com

Share: