Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 32/2022

Data sporządzenia: 8 sierpnia 2022 r.

Temat: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. otrzymał od Pana Michała Walczaka, Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.