Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 44/2022

Data sporządzenia: 2 grudnia 2022 r.

Temat: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że otrzymał od Michała Walczaka, członka Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki (zbycie akcji Spółki), o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z informacją przekazaną Spółce przez członka Zarządu Spółki, transakcja opisana w zawiadomieniu wyczerpała całość zlecenia złożonego do domu maklerskiego w zakresie sprzedaży akcji Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.