Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy badawczej z Sosei Heptares

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 46/2022

Data sporządzenia: 21 grudnia 2022 r.

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy badawczej z Sosei Heptares

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 21 grudnia 2022 r., Spółka zawarła z podmiotem z Sosei Group Corporation – Heptares Therapeutics Ltd. („Sosei Heptares”) aneks do umowy o współpracy badawczej z dnia 22 grudnia 2020 roku („Umowa”), przedłużający jej obowiązywanie, na okres kolejnych 6 miesięcy, do dnia 21 czerwca 2023 r. („Aneks”).

Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie wspólnego programu badawczego w zakresie opracowania i  rozwoju nowych związków małocząsteczkowych indukujących degradację białek chorobotwórczych z rodziny GPCR (ang. G protein-coupled receptorGPCR).

Warunki finansowe wynikające z Umowy pozostają bez zmian.

Zawarcie powyższego Aneksu wpisuje się w strategię Spółki, która zakłada m.in. realizację projektu odkrywania i rozwoju leku wraz z partnerem zewnętrznym i jest istotne, gdyż pozwala zarówno na wykorzystanie potencjału platformy technologicznej OptigradeTM , jak i poszerzenie jej funkcjonowania.