Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 47/2022

Data sporządzenia: 28 grudnia 2022 r.

Temat: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że otrzymał od Radosława Krawczyka, członka Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki (zawarciu umowy objęcia akcji), o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawarcie umowy objęcia akcji nastąpiło w ramach programu motywacyjnego.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.