Investor Relations Captor Therapeutics ®

Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 3/2023

Data sporządzenia: 14 luty 2023 r.

Temat: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 14 lutego 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 11.292 akcji zwykłych na okaziciela serii N, w granicach kapitału docelowego Spółki, z  wyłączeniem, w całości, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Emisja akcji jest związana z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników oraz członków organów Spółki opartego na akcjach Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść podjętej uchwały.