Investor Relations Captor Therapeutics ®

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 8/2023

Data sporządzenia: 6 marca 2023 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w szczególności na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 3 kwietnia 2023 r., na godzinę 14:00 i odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

  1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1),
  2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
  3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3); oraz
  4. opinię Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki (załącznik nr 4).