Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 11/2023

Data sporządzenia: 22 marca 2023 r.

Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 17.01.2023 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022.

Pierwotny termin publikacji ww. raportów przypadał na 31 marca 2023 r.

Nowy termin publikacji został ustalony na 6 kwietnia 2023 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian:

  • 29 maja 2023 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku;
  • 07 września 2023 roku - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku;
  • 28 listopada 2023 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.