Investor Relations Captor Therapeutics ®

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 20/2023

Data sporządzenia: 30 maja 2023 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 26 czerwca 2023 r., na godzinę 14:00 i odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

  1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1),
  2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
  3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3);
  4. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2022 (załącznik nr 4);
  5. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2022 (załącznik nr 5);
  6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 (załącznik nr 6).