Investor Relations Captor Therapeutics ®

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 34/2023

Data sporządzenia: 10 sierpnia 2023 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 5 września 2023 r., na godzinę 14:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

  • pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1);
  • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
  • opinię Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki (załącznik nr 3).