Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o postępie badawczo-rozwojowym w projekcie CT-02

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 56/2023

Data sporządzenia: 6 grudnia 2023 r.

Temat: Informacja o postępie badawczo-rozwojowym w projekcie CT-02

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o postępie w pracach badawczych w projekcie CT-02, który poświęcony jest rozwojowi terapii chorób o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym w oparciu o technologię celowanej degradacji białek.

W ostatnich tygodniach Spółka rozwinęła cząsteczki będące silnymi degraderami NEK7 o zróżnicowanych chemotypach: ogólnoustrojowym oraz zdolnym do przekraczania bariery krew-mózg. Wykazano, że degradery NEK7 w warunkach in vitro pozwalają na zahamowanie aktywacji szlaku inflamasomu NLRP3, co wskazuje na ich wysoki potencjał przeciwzapalny. Otwiera to szerokie obszary terapeutyczne dla zastosowania degraderów NEK7 o działaniu ogólnoustrojowym w chorobach o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym m.in. dnie moczanowej, nieswoistym zapaleniu jelit, chorobach dermatologicznych i wielu innych. Degradery NEK7 przenikające do mózgu będą mogły znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w przebiegu których występuje stan zapalny układu nerwowego m.in. Chorobie Parkinsona, Stwardnieniu Rozsianym czy Stwardnieniu Zanikowym Bocznym.

Wskazane możliwości terapeutyczne potwierdzają uzyskane przez Spółkę kluczowe wyniki, w których dla obu grup degraderów wykazano silną i długotrwałą, niemal kompletną degradację białka NEK7 w małpach gatunku Macaca fascicularis zarówno dla ogólnoustrojowych, jak i penetrujących mózg grup degraderów po podaniu doustnym.

Ze względu na te wyniki, Spółka planuje rozdzielić pipeline projektu CT-02 na dwa niezależne projekty: rozwój degraderów NEK7 w leczeniu chorób ogólnosystemowych oraz rozwój degraderów NEK7 w leczeniu chorób Ośrodkowego Układu Nerwowego, OUN.

W następnym etapie Spółka rozpocznie rozmowy ukierunkowane na komercjalizację projektu CT-02. W związku z zamierzonym rozdzieleniem projektu CT-02 na dwa niezależne projekty, Spółka rozważy możliwość niezależnej komercjalizacji każdego z projektów, co mogłoby być bardziej korzystne finansowo dla Spółki w przyszłości. Jednocześnie Spółka podtrzymuje wcześniejsze założenia, że nie będzie ponosiła dalszych istotnych wydatków na prace rozwojowe w związku z tymi rozdzielonymi projektami, w tym podczas trwania rozmów dotyczących ich komercjalizacji.

W ocenie Zarządu Spółki powyższa informacja stanowi istotny postęp badawczo-rozwojowy w zakresie projektu CT-02 w związku z czym została uznana za informację poufną.