Investor Relations Captor Therapeutics ®

Rezygnacja Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 5/2024

Data sporządzenia: 6 luty 2024 r.

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje że w dniu 6 lutego 2024 r. Pan Radosław Krawczyk, z przyczyn osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że zdecydował, iż zadania i obowiązki pozostające w gestii Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego zostaną na tym etapie podzielone pomiędzy pozostałych Członków Zarządu, tj. Thomasa Shepherda – Prezesa Zarządu oraz Michała Walczaka – Członka Zarządu, Dyrektora Naukowego, jak również Dyrektor ds. Operacyjnych – Panią Annę Pawluk, która została prokurentem Spółki. Bieżące sprawy finansowe będą prowadzone przez Kontroler Finansową Grupy – Panią Martynę Kościelną. Zarówno Pani Anna Pawluk jak i Pani Martyna Kościelna są od wielu lat związane ze Spółką. Dodatkowo, Radosław Krawczyk będzie świadczyć usługi konsultingowe na rzecz Spółki przez pewien okres czasu po rezygnacji w celu zapewnienia płynnego przekazania obowiązków.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Captor Therapeutics S.A. dziękują Panu Radosławowi Krawczykowi za zaangażowanie, pracę i  wkład włożony w rozwój Spółki, życząc kolejnych sukcesów w dokonaniach zawodowych.