Investor Relations Captor Therapeutics ®

Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 29 czerwca 2021 r. co najmniej 5% głosów

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 21/2021

Data sporządzenia: 30 czerwca 2021 r.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 29 czerwca 2021 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2021 r.:

  1. Michał Walczak, któremu przysługiwało 1.456.395 głosów, co stanowiło 38,20% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,61% w ogólnej liczbie głosów;
  2. Paweł Holstinghausen Holsten, któremu przysługiwało 860.291 głosów, co stanowiło 22,56% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,31% w ogólnej liczbie głosów;
  3. Sylvain Cottens, któremu przysługiwało 526.730 głosów, co stanowiło 13,82% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,98% w ogólnej liczbie głosów;
  4. Filip Jeleń, któremu przysługiwało 269.075 głosów, co stanowiło 7,06% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 5,10% w ogólnej liczbie głosów;
  5. Marek Skibiński, któremu przysługiwało 261.076 głosów, co stanowiło 6,85% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,95% w ogólnej liczbie głosów; oraz
  6. Twiti Investments Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 204.458 głosów, co stanowiło 5,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,88% w ogólnej liczbie głosów.