Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zawarcie umowy o współpracę m.in. w zakresie relacji inwestorskich

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 26/2021

Data sporządzenia: 30 sierpnia 2021 r.

Temat: Zawarcie umowy o współpracę m.in. w zakresie relacji inwestorskich

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że 27 sierpnia 2021 r. Spółka zawarła z LifeSci Advisors LLC z siedzibą w Nowym Jorku w USA („LSA”) umowę, na podstawie której LSA ma świadczyć na rzecz Spółki usługi w szczególności związane z relacjami inwestorskimi na rynkach zagranicznych (w tym w USA).

Celem umowy jest zwiększenie ekspozycji Spółki na rynki zagraniczne oraz dalszy rozwój działalności marketingowej Spółki wobec inwestorów instytucjonalnych. Zawarcie umowy wpisuje się w politykę wizerunkową Spółki nakierowaną na pozyskanie do współpracy międzynarodowych partnerów oraz inwestorów.

Umowa została zawarta na 12 miesięcy z możliwością wypowiedzenia po upływie pierwszych 3 miesięcy. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana, to przedłuża się na kolejne 12 miesięczne okresy.

Spółka zakwalifikowała umowę jako istotną z uwagi na jej przedmiot.