Investor Relations Captor Therapeutics ®

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 33/2021

Data sporządzenia: 14 grudnia 2021 r.

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 14 grudnia 2021 r. została mu doręczona rezygnacja pana Marka Skibińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja zgodnie z jej treścią wywarła skutek natychmiastowy.

Pan Marek Skibiński nie wskazał przyczyn rezygnacji.