Investor Relations Captor Therapeutics ®

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 2/2022

Data sporządzenia: 5 stycznia 2022 r.

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 5 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała pana Roberta Florczykowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, przez kooptację na podstawie § 25 statutu Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem pan Robert Florczykowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Robert Florczykowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w  przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Robert Florczykowski jest współzałożycielem i zarządzającym funduszu inwestycyjnego Third Dot w ramach Opoka TFI S.A. Wcześniej zarządzał globalnymi funduszami inwestującymi w spółki technologiczne oraz w spółki z sektora ochrony zdrowia w  towarzystwie funduszy PKO TFI S.A. Pan Robert Florczykowski jest absolwentem kierunków „Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz „Matematyka” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia podyplomowe na kierunkach „Biologia Molekularna” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz „Postgraduate Studies in Accounting and Finance” w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, organizowane we współpracy z instytutem ACCA. Pozostałe informacje o  wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pana Roberta Florczykowskiego zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.