Investor Relations Captor Therapeutics ®

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 lutego 2022 r.

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 7/2022

Data sporządzenia: 21 luty 2022 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 lutego 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 21 lutego 2022 r. („NWZ”). Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Spółka informuje, iż z uwagi na zatwierdzenie przez NWZ kooptacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą – Roberta Florczykowskiego, NWZ odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 6 porządku obrad NWZ (przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki).