Investor Relations Captor Therapeutics ®

Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 21 luty 2022 r. co najmniej 5% głosów

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 8/2022

Data sporządzenia: 21 lutego 2022 r.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 21 luty 2022 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się 21 lutego 2022r.:

  1. Michał Walczak posiadał 915.378 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.456.395 głosów na NWZ, co stanowiło 42,35% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 27,61% ogólnej liczby głosów;
  2. Paweł Holstinghausen Holsten posiadał 589.966 akcji Spółki, z których przysługiwało 950.041 głosów na NWZ, co stanowiło 27,63% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 18,01% ogólnej liczby głosów;
  3. Sylvain Cottens posiadał 340.897 akcji Spółki, z których przysługiwało 526.730 głosów na NWZ, co stanowiło 15,32% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 9,98% ogólnej liczby głosów;
  4. Fundusze Zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (tj. Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny) łącznie posiadały 328.160 akcji Spółki, z których przysługiwało 328.160 głosów na NWZ, co stanowiło 9,54% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,22% ogólnej liczby głosów.