• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/17/23/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/17/23/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

14.11.2023

Zapraszamy do składania ofert na „Zakup odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów.” Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

W pakicie I poz. 1-3  oraz w pakiecie III poz.3 Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wydzielił pozycję nr 2 z pakietu nr VI do pakietu nr VII.

Prosimy o korzystanie z formularza oferty z wersji z dnia 19.10.2023.

Termin składania ofert został wydłużony do 27.10.2023 r. o godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.