• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/21/23/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/21/23/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

21.11.2023

Zapraszamy do składania ofert na „Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów.” Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

 

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w pakiecie II.


Termin składania ofert został wydłużony do dnia  15.11.2023 r. o godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.