• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/22/23/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku - UNIEWAŻNIONE

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/22/23/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku - UNIEWAŻNIONE

14.11.2023

Zapraszamy do składania ofert na „Zakup środków ochrony osobistej na potrzeby realizacji projektów.”  Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.


Termin składania ofert upływa 10.11.2023 r. o godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

Zgodnie z punktem II.3 w Zapytaniu Ofertowym nr ABM/22/23/ZF, postępowanie zostało unieważnione.