• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/28/2023/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/28/2023/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

29.11.2023

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ABM/28/2023/ZF „Wyznaczenie profilu ADME in vitro.”

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert upływa 07.12.2023 r. o godz. 11.00.

 

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka”. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach naboru nr ABM/2022/6 pt. „Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii kwasami nukleinowymi lub związkami drobnocząsteczkowymi, KWAS”. Umowa nr 2022/ABM/06/00001 – 00.

 

We kindly invite you to take part in our bidding procedure ABM/28/2023/ZF "Determination of in vitro ADME profile".

All details related to the RFP can be found in the documents below. 

 

The bid shall be submitted no later than  07.12.2023 r., 11:00 am.

 

This Order is implemented as part of the project named: “Design and clinical development of the first-in-class small-molecule drug candidate in colorectal cancer therapy, based on the immune cells stimulation to enhanced anti-cancer activity throughinduced protein degradation.” The project is co-financed from the state budget from the Medical Research Agency under the Competition no. ABM/2022/6 entitled. "Development of targeted or personalized medicine based on therapy with nucleic acids or small-molecule compounds, KWAS".
Contract No. 2022/ABM/06/00001 - 00.