• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/29/2023/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/29/2023/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

07.12.2023

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ABM/29/2023/ZF „Synteza małocząsteczkowych związków chemicznych i ich pochodnych.” Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.


Termin składania ofert upływa 15.12.2023 r. o godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka”. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach naboru nr ABM/2022/6 pt. „Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii kwasami nukleinowymi lub związkami drobnocząsteczkowymi, KWAS”. Umowa nr 2022/ABM/06/00001 – 00.

 

We kindly invite you to take part in our bidding procedure ABM/29/2023/ZF "Synthesis of small molecule chemical compounds and their derivatives". All details related to the RFP can be found in the documents below. 

 

The bid shall be submitted no later than 15.12.2023, 11:00 a.m.

 

This Order is implemented as part of the project named: “Design and clinical development of the first-in-class small-molecule drug candidate in colorectal cancer therapy, based on the immune cells stimulation to enhanced anti-cancer activity throughinduced protein degradation.” The project is co-financed from the state budget from the Medical Research Agency under the Competition no. ABM/2022/6 entitled. "Development of targeted or personalized medicine based on therapy with nucleic acids or small-molecule compounds, KWAS".
Contract No. 2022/ABM/06/00001 - 00.