• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/05/24/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/05/24/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

29.02.2024

Zapraszamy do składania ofert na „Zakup odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów „ Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Zamawiający zmodyfikował formularz oferty (Załącznik nr 1). Zamawiający wyodrębnił pozycję nr 1 pakiet I do osobnego pakietu nr VIII. Prosimy o korzystanie z formularza po zmianie z dnia 13.02.2024.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 20.02.2024 r. o godz. 11.00.

Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.