• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/08/24/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/08/24/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

25.03.2024

Zapraszamy do składania ofert na „Zakup odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

 

Zamawiający usunął poz. nr 2 z pakietu III oraz wyodrębnił poz. 1 z pakietu IV do pakietu X.  Prosimy o korzystanie z formularza oferty (załącznik nr 1) po zmianie z dnia 06.03.2024


Termin składania ofert został wydłużony do 15.03.2024 r. o godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.