• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/11/24/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/11/24/ZF - prowadzone w trybie rozeznania rynku

15.03.2024

Zapraszamy do składania ofert na „Zakup odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów „ Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Zamawiający wprowadził następujące zmiany w Formularzu oferty (Załącznik 1):

  • Zmiany z dnia 08.03.2024 - Zamawiający zmodyfikował opisy przedmiotu zamówienia oraz wyodrębnił pozycję nr 2 z pakietu III do pakietu IX. 
  • Zmiany z dnia 15.03.2024 - Zamawiający usunął po jednej pozycji z pakietu I oraz IV.

Prosimy o korzystanie z formularza oferty (załącznik nr 1) po zmianie z dnia 15.03.2024


Termin składania ofert został wydłużony do 25.03.2024 r. o godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.