• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/05/23/IR - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/05/23/IR - prowadzone w trybie rozeznania rynku

12.04.2023

Zapraszamy do składania ofert na Zakup jednoniciowych fragmentów DNA na potrzeby realizacji projektów. Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Termin składania ofert upływa 20.04.2023 r. o godz. 10.00.

Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie, rozwój i badanie kliniczne małocząsteczkowego związku indukującego  degradację białka kluczowego w patogenezie chorób autoimmunologicznych, w tym RZS” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

Kontakt w sprawie Zapytań Ofertowych: pmalo@captortherapeutics.com