• Home
  • Zamówienia
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/09/23/IR - prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/09/23/IR - prowadzone w trybie rozeznania rynku

26.04.2023

Zapraszamy do składania ofert na Zakup odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów. Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Termin składania ofert upływa 9.05.2023 r. o godz. 10.00.

Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie, rozwój i badanie kliniczne małocząsteczkowego związku indukującego  degradację białka kluczowego w patogenezie chorób autoimmunologicznych, w tym RZS” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych

Zamawiający naniósł zmiany w formularzu oferty. Prosimy o korzystanie z formularza po zmianach z dnia 28.04.2023.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 11.05.2023 r. do godz.10.00.