• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics podpisał umowę na realizację i dofinansowanie II fazy projektu CT-01

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics podpisał umowę na realizację i dofinansowanie II fazy projektu CT-01

12.06.2024

Captor Therapeutics podpisał umowę na realizację i dofinansowanie II fazy projektu CT-01

Captor Therapeutics, firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych na celowanej degradacji białek (Targeted Protein Degradation, TPD), w dniu 12.06.2024 podpisała umowę na realizację i dofinansowanie drugiej fazy swojego najbardziej zaawansowanego z projektów CT-01: pt.: ”Odkrycie i opracowanie kandydata na lek w leczeniu raka  Wątrobowokomórkowego w celu eliminacji nowotworowych komórek macierzystych poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego – faza II”. Umowa zatwierdza przedłużenie realizacji projektu do 31.03.2026 r. i jest efektem złożonego listopadzie protestu do NCBiR, wobec pierwotnie negatywnej oceny wniosku.

Dofinansowanie w wysokości 6,766,157.95 zł, Spółka przeznaczy na trwające prace nad ostateczną formulacją kandydata na lek oraz rozpoczęcie wieloośrodkowych badań klinicznych, których początek zaplanowano jeszcze na 2024 r.

CT-01 to drugi obok CT-03 fazowany Projekt Spółki. Podstawą obu projektów jest zastosowanie innowacyjnego podejścia tj. celowanej degradacji białek (TPD) do walki z chorobami nowotworowymi. W przypadku CT-01, Spółka rozwinęła cząsteczkę – potrójnego degradera wobec białek: GSPT-1, NEK7 i SALL4 o wysokiej aktywności anty-nowotworowej w ksenogenicznych modelach HCC (Hepatocellular carcinoma), czyli najczęściej występującego raka wątroby na świecie. Opracowywana przez Spółkę terapia jest odpowiedzią na bardzo ograniczone możliwości leczenia pacjentów u których zdiagnozowano raka wątrobowokomórkowego, Obecnie jedynymi metodami dającymi możliwość całkowitego wyleczenia tego typu raka, jest leczenie chirurgiczne lub transplantacja wątroby dla których kryteria kwalifikacyjne są bardzo restrykcyjne.

Jesteśmy przekonani o sukcesie Projektu CT-01 i nie możemy doczekać się pierwszych pozytywnych wyników po podaniu naszego leku. O efektach prowadzonych badań będziemy informować na bieżąco.

Share: