• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics podpisał umowę na realizację i dofinansowanie II fazy projektu CT-03

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics podpisał umowę na realizację i dofinansowanie II fazy projektu CT-03

07.05.2024

Captor Therapeutics, firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek (Targeted Protein Degradation, TPD), w dniu 07.05.2024 podpisała umowę na realizację i dofinansowanie drugiej fazy komercyjnego projektu CT-03: pt.: „Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych – faza II”. Umowa zatwierdza przedłużenie realizacji projektu do 31.07.2026.

CT-03 jest drugim najbardziej zaawanasowanym projektem jaki prowadzi spółka specjalizująca się w terapii celowanej degradacji białek. Założeniem projektu jest opracowanie i rozwój innowacyjnego kandydata na lek indukującego degradację białka MCL-1  w komórkach. Celowana degradacja białek - TPD jest innowacyjnym podejściem, które dzięki opracowanym przez Captor bifunkcjonalnym degraderom pozwoli na masową indukcję śmierci komórek nowotworach i docelowo może być wykorzystane w terapii niedrobnokomórkowego raka płuc, potrójnie negatywnego raka piersi czy w nowotworach krwi o bardzo dużych i niezaspokojonych potrzebach medycznych.

W IV kwartale 2023 Captor opublikował obiecujące wyniki toksykologiczne, farmakokinetyczne oraz potwierdzające skuteczność działania związków zarówno w modelu zwierzęcym jak i komórkach nowotworowych wyizolowanych od pacjentów chorych na białaczkę.

Zgromadzone dane pozwalają nam zakładać złożenie wniosku o pozwolenie rozpoczęcia badań klinicznych jeszcze w  2024 roku.

 

Całkowita wartość Projektu: 35 902 013,75 zł

Wartość II fazy Projektu: 7 802 294,00 zł

Dofinansowanie II fazy Projektu: 4 976 940,75 zł

Termin realizacji II fazy Projektu: 01.01.2024 – 31.07.2026

 

Podpisanie umowy umożliwi finansowanie niezakończonej fazy badań w kolejnym cyklu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu spółka ma szansę na wejście w bardziej zaawansowane etapy projektu. W ramach II fazy Captor zaplanował wybór kandydata klinicznego, dalsze badania nad jego bezpieczeństwem, wielkoskalową syntezę oraz rozpoczęcie badań klinicznych.

Share: