• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics ogłasza kolejne kroki w swojej trzyletniej strategii – chce być jednym z globalnych liderów TPD

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics ogłasza kolejne kroki w swojej trzyletniej strategii – chce być jednym z globalnych liderów TPD

06.03.2023

Wrocław, Polska, 6 marca 2023 r. - Captor Therapeutics (GPW:CTX), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD), ogłosiła swoje cele strategiczne na lata 2023 – 2025 zakładające ugruntowanie pozycji jednego z globalnych liderów w obszarze dynamicznie rozwijającej się, innowacyjnej technologii TPD.  

Od momentu debiutu na GPW, Spółka konsekwentnie realizuje przyjęte wcześniej założenia. Dwa najbardziej zaawansowane projekty, tj. CT-01 oraz CT-03, weszły w kolejne etapy rozwoju przedklinicznego, które w  niedługim czasie pozwolą na zbadanie najbardziej rozwiniętych kandydatów na leki w populacji pacjentów onkologicznych. Otrzymane dotychczas wyniki jednoznacznie potwierdziły potencjał ww. projektów oraz zasadność rozszerzenia badań klinicznych.

W najbliższym horyzoncie czasowym, Captor zamierza zbudować zdywersyfikowane portfolio obejmujące: dwa, w pełni należące do spółki, projekty wchodzące do pierwszej faz badań klinicznych, co najmniej jeden projekt rozwijany poprzez współpracę z zewnętrznym partnerem, dwa projekty będące we wczesnej fazie rozwoju oraz jeden projekt powadzony w oparciu o platformę technologiczną OptigradeTM .

"Dokonaliśmy ogromnego postępu zarówno w zakresie rozwoju naszych kluczowych projektów, przybliżając je istotnie w kierunku badań klinicznych, jak i w zakresie platformy OptigradeTM, zachowując jej potencjał do odkrywania nowych kandydatów na leki, na światowym poziomie. Podpisaliśmy także ważną umowę o współpracy strategicznej z Ono Pharmaceutical. Dzięki temu, mogliśmy znacznie lepiej przejść przez trudny, dla wielu firm z branży biotechnologicznej, okres. To prawda, że postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę, ale jesteśmy przekonani, że przyśpieszy to rozwój naszych kluczowych projektów i pozwoli wprowadzić dwa z nich do pierwszej fazy badań klinicznych, a tym samym przełoży się na wzrost wartości Spółki. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie tego nowego etapu zarówno z naszymi obecnymi, jak i  przyszłymi partnerami oraz akcjonariuszami."- powiedział  Tom Shepherd, prezes Captor Therapeutics

Kluczowe cele strategiczne na lata 2023-2025 przedstawiają się następująco:

  • Rozpoczęcie badań klinicznych dla najbardziej zaawansowanych projektów Spółki, tj. CT-01 (rak  wątrobowokomórkowy) oraz CT-03 (nowotwory hematologiczne) odpowiednio w 2023 i 2024 r., z  możliwością publikacji wyników z badań klinicznych w 2024 i 2025 r.;
  • Uzyskanie potwierdzenia skuteczności projektów CT-02 oraz CT-05 w badaniu in-vivo proof of efficacy w  2023 r. oraz rozpoczęcie rozmów w celu komercjalizacji tych projektów;
  • Rozbudowanie platformy OptigradeTM o nowe degradery charakteryzujące się wysokim potencjałem klinicznym, zastosowanie ich potencjału w obszarze koniugatów przeciwciał (ADC) oraz wykorzystanie tych możliwości w celu nawiązania współpracy w powyższych obszarach;
  • Wykorzystanie obecnej bazy inwestorów w celu pozyskania inwestorów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego, co potencjalnie może przełożyć się na wejście Spółki na  amerykańską giełdę NASDAQ (poprzez ADR lub notowania bezpośrednie), przy założeniu sprzyjających warunków na rynku kapitałowym.

"Celowana degradacja białek, to innowacyjna, prężnie rozwijająca się technologia, czego potwierdzeniem jest obecność 18 leków typu degraderów w fazie badań klinicznych, których obszarem zainteresowania są choroby, na które obecnie nie ma najczęściej sprawdzonej terapii. Wyniki badań przedklinicznych projektów CT-01 oraz CT-03 napawają nas optymizmem i potwierdzają wysoką skuteczność opracowanych związków, zwłaszcza w momencie, kiedy planujemy rozpocząć pierwszą fazę badań klinicznych. Nasz zespół tworzy wysoce wykwalifikowana kadra naukowa z obszaru białek, struktury, inżynierii i biofizyki, który pilnie śledzi postępy w TPD i jesteśmy przekonani, że jesteśmy pionierami w  odkrywaniu nowych ligaz E3. - powiedział Michał Walczak, członek zarządu, dyrektor naukowy Captor Therapeutics

W ramach budżetu na lata 2023-2025 Spółka przewiduje poniesienie wydatków na poziomie około 74 mln USD  i zakłada, że zostaną one sfinansowane z posiadanych środków pieniężnych, przyznanych obecnie grantów, płatności pochodzących z dotychczasowych umów współpracy oraz, w odpowiednim momencie, z pozyskanego dodatkowego kapitału.  

W pierwszej kolejności, zarząd Captor zwróci się do swoich akcjonariuszy, o wyrażenie zgody na wprowadzenie kapitału docelowego. Wprowadzenie kapitału docelowego, przed ewentualnym pozyskaniem nowego kapitału, zapewni Spółce możliwość optymalizacji działań i wykorzystania pojawiających się możliwości finansowania. Zgodnie z przyjętymi założeniami, kapitał docelowy może zostać wykorzystany do pozyskania finansowania na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym. Captor wybrał firmę Wedbush Securities Inc., amerykańską firmę zajmującą się bankowością inwestycyjną specjalizującą się w sektorze farmaceutycznym, oraz wyznaczył Wedbush Securities Inc. jako doradcę Captor do oceny sytuacji rynkowej i rozważenia opcji pozyskania finansowania.

Dostęp do globalnych rynków kapitałowych, a w szczególności do inwestorów w USA, jest ważnym aspektem naszych trzyletnich celów strategicznych. Takie rozszerzenie grona naszych akcjonariuszy, potencjalnie zakończone obecnością na NASDAQ, uzupełni naszą istniejącą, dobrze wspieraną pozycję na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Plan 2023-2025 zakłada przekształcenie Captora w spółkę znajdującą się w pierwszej fazie badań klinicznych i to będzie wymagało pewnych dodatkowych nakładów pieniężnych. W zamian za niewielkie rozwodnienie kapitału, będziemy mogli umocnić naszą pozycję oraz rozpoznawalność na rynkach międzynarodowych, a tym samym zwiększyć wartość spółki.” - powiedział Radosław Krawczyk, członek zarządu, dyrektor finansowy Captor Therapeutics

 

     O Captor Therapeutics

Captor Therapeutics jest firmą zajmującą się odkrywaniem i opracowywaniem leków, która wykorzystuje technologię ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków na choroby o znacznym stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za niemożliwe do leczenia przy użyciu klasycznych metod farmakologicznych, i zapewnić dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnego leczenia. Captor opracowuje obecnie terapie dla niedoleczonych poważnych schorzeń, w tym nowotworów i chorób autoimmunologicznych.

 

Więcej informacji o Captor Therapeutics można znaleźć na stronie: http://www.captortherapeutics.com LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

 

 

Kontakty z mediami i inwestorami:

 

Polskie Media i Relacje Inwestorskie:

Point of View Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

captortherapeuhc7x.tics@pov.pl

Międzynarodowe relacje inwestorskie:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gvanrent6t7.y8erghem@lifesciadvisors.com

Share: