• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics opublikował raport za rok 2022. Miniony rok był dla Spółki okresem dynamicznego rozwoju zarówno w obszarze naukowym, jak i biznesowym.

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics opublikował raport za rok 2022. Miniony rok był dla Spółki okresem dynamicznego rozwoju zarówno w obszarze naukowym, jak i biznesowym.

07.04.2023

Wrocław, Polska, 6 kwiecień 2023 r. – firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) opublikowała raport za rok 2022. Spółka osiągnęła w tym okresie kolejne znaczące postępy w badaniach naukowych, czego konsekwencją było ogłoszenie nowych kroków w trzyletniej strategii. Zawarto umowę współpracy z firmą Ono Pharmaceutical (Ono), japońskim liderem farmaceutycznym.

Rozwój projektów własnych

Ostatni rok przyniósł Spółce znaczące postępy prac badawczo-rozwojowych. Dwa czołowe projekty, tj. CT-01 oraz CT-03, weszły w końcowe etapy rozwoju przedklinicznego, które w niedługim czasie pozwolą na zbadanie najbardziej rozwiniętych kandydatów na leki w populacji pacjentów onkologicznych. Otrzymane dotychczas wyniki przedkliniczne jednoznacznie potwierdziły potencjał ww. projektów oraz zasadność wchodzenia w badania kliniczne.

„Wyniki badań przedklinicznych uzyskane w projektach CT-01 oraz CT-03 tylko pogłębiają nasze przekonanie o ogromnym potencjale terapeutycznym naszych kandydatów na leki oraz o wielkiej wartości nowej formy farmakologii, jaką oferuje TPD. Stąd planujemy dalszy rozwój zarówno portfolio projektowego, jak i platformy OptigradeTM, szczególnie w obszarze nowych ligaz E3. Osobiście jestem przekonany, że przyjęte przez nas podejście umożliwi budowanie wartości Spółki w krótkim, średnim i długim terminie powiedział dr Michał Walczak, członek zarządu, dyrektor naukowy Captor Therapeutics

„Chciałbym również podkreślić istotność naszych projektów CT-02 i CT-05, których cele molekularne postanowiliśmy ujawnić ze względu na postępy prac oraz na przekonanie o silnej pozycji konkurencyjnej w tym obszarze, jak również ze względu na fakt, że w naszym przekonaniu, TPD jest najlepszą formą interwencji terapeutycznej w aktywność tych enzymów. Wiemy z naszych rozmów biznesowych, że cele molekularne powyższych projektów są bardzo interesujące dla przemysłu farmaceutycznego, co powinno przyczynić się do znalezienia partnera do dalszej współpracy na przynajmniej jeden z nich w ciągu najbliższych 24 miesięcy” – uzupełnił dr Michał Walczak.

Spółka rozszerza również swoją platformę technologiczną poprzez opracowanie nowych małocząsteczkowych ligandów ligaz E3, które nie były dotychczas wykorzystywane w celowanej degradacji białek. W pierwszym kwartale 2022 roku Captor zainwestował również w utworzenie zaawansowanego laboratorium proteomiki, kluczowego narzędzia w obszarze celowanej degradacji białek. Nowo utworzone laboratorium poszerzyło możliwości analityczne Spółki i jest niezbędne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych projektów.

Następne kroki w ramach trzyletniej strategii

W konsekwencji nowych wyników badań, Spółka ogłosiła w marcu bieżącego roku kolejne kroki w ramach swojej strategii przekształcania się w globalną firmę zajmującą się degradacją białek w fazie klinicznej. Captor Therapeutics zamierza zbudować zdywersyfikowane portfolio obejmujące dwa, w pełni należące do spółki, projekty (CT-01 i CT-03) wchodzące w badania kliniczne w chorobach nowotworowych. Dodatkowo, dwa projekty w badaniach przedklinicznych w zakresie chorób autoimmunologicznych (CT-02 i CT-05) mają osiągnąć dowód skuteczności in-vivo w 2023 roku, po czym Spółka planuje rozpocząć rozmowy partnerskie. W miarę postępu prac rozwojowych nad tymi projektami lub nawiązania współpracy, pipeline Spółki zostanie uzupełniony o dwa projekty w fazie badań nad nowymi celami w oparciu o platformę technologiczną OptigradeTM .

Jesteśmy w trakcie procesu transformacji od odkrycia leku do firmy terapeutycznej w fazie klinicznej i przewidujemy nasze pierwsze wyniki z badań klinicznych w przyszłym roku. Nasze projekty we wczesnym stadium i rozwój platformy OptigradeTM również zrobiły duże kroki naprzód w 2022 roku. Uważamy, że jest istotne, aby rozwijać nasze wiodące programy aż do osiągnięcia kamieni milowych, ale jednocześnie utrzymać naszą pozycję w czołówce nauki o celowanej degradacji białek. Równolegle podejmujemy pierwsze kroki w kierunku uzyskania dostępu do globalnego kapitału, aby wesprzeć nasze rosnące ambicje” – podkreślił dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

Potencjał leków ukierunkowanych na celowaną degradację białek został już zademonstrowany kilka lat temu przez spektakularny sukces „blockbustera” - molekularnego degradera kleju - lenalidomidu. Jednak to najświeższe badania, nowe podejścia molekularne w tej dziedzinie w ostatnim czasie, wyniki naszych własnych badań z ostatniego roku, a także sygnały płynące od innych liderów rynku TPD, dają coraz więcej wskazówek, że ta technologia może rzeczywiście zrewolucjonizować przemysł farmaceutyczny– wskazał dr Tom Shepherd.

Współpraca z Ono Pharmaceutical Co. Ltd

Od strony biznesowej najważniejszym dla Spółki wydarzeniem było podpisanie umowy z firmą Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Celem współpracy jest rozwój małocząsteczkowych związków zdolnych do degradacji wybranego celu molekularnego mogącego mieć zastosowanie przede wszystkim w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, na które obecnie nie ma skutecznej terapii.

„To istotne wydarzenie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój TPD – podpisanie tego typu umowy w obszarze chorób neurodegeneracyjnych to nowość dla technologii, w której działa Captor, co jest dowodem jeszcze szerszego spektrum możliwych zastosowań rozwijanej celowanej degradacji białek.”  – powiedział prezes Captora.

Komercyjna współpraca dotyczy zarówno płatności up-front, pokrycia kosztów badań, płatności za osiągnięcie kamieni milowych, jak i udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży skomercjalizowanych projektów (ang. royalites).

Sytuacja finansowa

„Mamy bardzo stabilną sytuację finansową. Na kolejne badania mamy do wykorzystania ponad 160 mln zł, biorąc pod uwagę płynne środki oraz zapewnione finansowanie z NCBiR. Struktura i harmonogram wydatków są zgodne z naszymi pierwotnymi założeniami i pozwalają na prowadzenie samodzielnie przez Captor zaawansowanych prac badawczych przy kluczowych projektach. Dzięki naszej strategii i przeprowadzeniu najbardziej zaawansowanych projektów przez I fazę badań klinicznych, wierzymy, że osiągniemy lepsze zwroty dla naszych akcjonariuszy” – powiedział Radosław Krawczyk, członek zarządu ds. finansowych.

Aby rozszerzyć nasze przyszłe plany badań klinicznych i utrzymać się w czołówce szybko rozwijającej się dziedziny TPD, Spółka będzie starała się pozyskać inwestorów międzynarodowych, szczególnie z doświadczeniem w branży biotechnologicznej. W tym celu, Captor wybrał Wedbush Securities Inc., amerykańską firmę zajmującą się bankowością inwestycyjną specjalizującą się w sektorze farmaceutycznym, jako doradcę do oceny sytuacji i rozważenia opcji pozyskania finansowania

„Moment, w który Captor staje się spółką biotechnologiczną z portfolio projektów znajdujących się w pierwszej fazie badań klinicznych, otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości na rynku kapitałowym. Docelowo, ta ścieżka inwestycyjna, może się zakończyć w średnim terminie na NASDAQ” – uzupełnił Radosław Krawczyk.

 

 

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

 

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:        

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

captortherapeutic7qs@pov.pl

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gzfvanrenterghem@lifesciadvisors.com

 

 

Share: