• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics z dofinansowaniem 52,2 mln zł od Agencji Badań Medycznych

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics z dofinansowaniem 52,2 mln zł od Agencji Badań Medycznych

18.07.2023
  • Captor Therapeutics, firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek (Targeted Protein Degradation, TPD), podpisała umowę z Agencją Badań Medycznych (ABM) na dofinansowanie kwotą 52,2 mln zł projektu pt. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka”. Całkowity koszt projektu wynosi 74,3 mln zł.

 

  • Głównym celem projektu jest opracowanie selektywnego i skutecznego degradera nowego celu molekularnego, jako nowej formy immunoterapii raka jelita grubego (CRC). Analiza klinicznych próbek CRC wykazała, że zwiększona ekspresja nieujawnionego z nazwy celu molekularnego w limfocytach T naciekających nowotwór, jest związana z ich upośledzoną proliferacją i aktywnością. Badania na modelach przedklinicznych potwierdziły, że genetyczna inaktywacja celu molekularnego w limfocytach T skutkowała zwiększoną aktywnością przeciwnowotworową i zahamowaniem wzrostu guza.

 

  • W czerwcu 2023 r. projekt zgłoszony przez Captor Therapeutics uzyskał rekomendację ABM do dofinansowania w ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych. Podpisana umowa oznacza zakończenie procesu ubiegania się
    o dofinansowanie.

 

- Umowa podpisana z ABM dowodzi, że jesteśmy wiarygodnym i merytorycznym partnerem dla instytucji wspierających rozwój innowacji w obszarze biotechnologii. Nasze projekty budzą zainteresowanie, a my wiemy, jak skutecznie wykorzystywać otrzymane finansowanie, co już nie raz historycznie udowodniliśmy. Dotychczas podpisaliśmy umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 175 mln zł, co pozwala nam konsekwentnie realizować kolejne kamienie milowe w ramach naszych projektów i opracowywać nowych kandydatów na leki - podkreślił dr Tom Shepherd, prezes zarządu Captor Therapeutics.

Captor Therapeutics jest światowym liderem w celowanej degradacji białek (Targeted Protein Degradation, TPD) i opracował autorską platformę OptigradeTM do identyfikacji nowych ukierunkowanych degradatorów białek.

CRC jest trzecim najczęściej występującym nowotworem na świecie i drugim pod względem śmiertelności nowotworem, który odpowiada za 10 proc. zachorowań na raka na świecie i 9,4 proc. zgonów z powodu raka. W 2020 r. odnotowano ponad 1,9 mln nowych przypadków raka jelita grubego. Przewiduje się, że liczba nowych przypadków CRC w 2040 r. osiągnie 3,2 mln. Wzrost liczby przypadków CRC stanowi globalne wyzwanie w obszarze zdrowia publicznego, ale także istotną szansę komercyjną dla skutecznych leków .

- Keytruda to najlepiej sprzedający się lek w onkologii, generujący ponad 21 mld USD przychodów rocznie, a działa na zasadzie aktywacji układu odpornościowego do zwalczania komórek nowotworowych.  Biorąc pod uwagę mechanizm działania Keytrudy, oczekuje się, że immunosupresyjna aktywność rozwijanych degraderów, ograniczy odpowiedzi immunologiczne w większości typów nowotworów, zwiększając potencjał terapeutyczny i komercyjny kandydata na lek. Opracowanie degradera nowego celu molekularnego będzie stanowiło nowe podejście terapeutyczne, które odpowie na potrzeby medyczne, zapewniając istotne korzyści kliniczne wielu pacjentom z rakiem. tłumaczy dr Michał Walczak, członek zarządu, dyrektor naukowy Captor Therapeutics.

 

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu przełomowych leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. TPD umożliwia innowacyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą koncentrować się na nowych celach molekularnych, uważanych za nieuleczalne przy użyciu konwencjonalnych metod opracowywania leków i zapewniać nowe metody leczenia chorób, w których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści terapeutycznych. Obecnie, Captor opracowuje leki na nieuleczalne, ciężkie choroby, w tym nowotwory złośliwe i choroby autoimmunologiczne.

 

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

Share: