• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics wybrał ICON jako firmę CRO do przeprowadzenia pierwszej fazy badań klinicznych w ramach projektu CT-01

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics wybrał ICON jako firmę CRO do przeprowadzenia pierwszej fazy badań klinicznych w ramach projektu CT-01

13.10.2023

 

Captor Therapeutics, firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych na celowanej degradacji białek (Targeted Protein Degradation, TPD), podpisała umowę z ICON z siedzibą w Dublinie, światowym liderem w dziedzinie dostarczania nowatorskich rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej i CRO (Clinical Research Organization), celem przygotowania i przeprowadzenia pierwszej fazy badań klinicznych nowego, innowacyjnego leku przeciwnowotworowego w ramach projektu CT-01.

 

Współpraca rozpoczyna się od podpisania umowy Start-Up Agreement (umowa wdrożeniowa) obejmującej wstępne usługi wymagane do przygotowania protokołu badania i zawarcia umowy w pełnym zakresie dotyczącej otwartego  badania fazy I, zwiększania dawki celem oceny bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki CT-01 u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym. Jednocześnie podpisana została umowa Master Service Agreement (umowa ramowa), której celem jest ustalenie warunków współpracy pomiędzy Captor a ICON dotyczących świadczenia przez ICON usług w pełnym zakresie związanych z badaniem I fazy dotyczących CT-01. Po ustaleniu pełnego zakresu usług wymaganych do przeprowadzenia badania fazy I zostanie zawarte szczegółowe Statement of Work (zlecenie usług).

- Wybór partnera CRO to kolejny, milowy krok w ramach projektu CT-01, który przybliża nas do kliniki. Dzięki środkom zebranym z emisji akcji, które ustabilizowały naszą pozycję gotówkową w średnim terminie, możemy w pełni skoncentrować się na tym procesie. Chciałbym podkreślić, że ICON to wiodąca  światowa organizacja CRO, która posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji badań klinicznych różnych faz, m.in. w dziedzinie onkologii. Naturalnie, rozpoczęcie badań klinicznych jest zależne od uzyskania ostatecznych wyników badań przedklinicznych – komentuje dr Tom Shepherd, prezes zarządu Captor Therapeutics.

Celem projektu CT-01 jest opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego.

 

O firmie Captor Therapeutics:

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu przełomowych leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. TPD umożliwia innowacyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą koncentrować się na nowych celach molekularnych, uważanych za nieuleczalne przy użyciu konwencjonalnych metod opracowywania leków i zapewniać nowe metody leczenia chorób, w których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści terapeutycznych. Obecnie, Captor opracowuje leki na nieuleczalne, ciężkie choroby, w tym nowotwory złośliwe i choroby autoimmunologiczne.

 

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć:

Na stronie internetowej:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

Share: