• Home
 • Aktualności
 • Captor Therapeutics złożył do NCBiR wnioski o fazowanie projektów CT-01 oraz CT-03

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics złożył do NCBiR wnioski o fazowanie projektów CT-01 oraz CT-03

14.12.2023

Złożenie wniosków o fazowanie


- Cieszymy się, że NCBiR udało się wypracować model przedłużonego finansowania dla naszych najbardziej zaawansowanych projektów, tj. CT-01 i CT-03 poprzez ich ponowne fazowanie. Dzięki temu zyskujemy możliwość finansowania niezakończonej fazy badań w kolejnym cyklu finansowania europejskiego. Nasze projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, a my wiemy, jak skutecznie wykorzystać otrzymane środki, co już nie raz udowodniliśmy. Dotychczas podpisaliśmy umowy o dofinansowanie z NCBiR na łączną kwotę ok. 175 mln zł, co umożliwiło nam konsekwentne osiąganie kolejnych kamieni milowych w ramach naszych projektów oraz rozwój nowych leków – komentuje dr Tom Shepherd, prezes zarządu Captor Therapeutics.


Spółka złożyła do NCBiR wnioski o fazowanie projektów CT-01 oraz CT-03, które zgodnie z obecnymi umowami o dofinansowanie powinny się zakończyć do końca 2023 r. Captor Therapeutics zabiega o:
 

 • CT-01 – przedłużenie projektu do 31.03.2026, z kwotą dofinansowania do wykorzystania od 1 stycznia 2024 r.
  (tj. w przedłużonym okresie trwania projektu) równą
  6,766,157.95 zł,
 • CT-03– przedłużenie projektu do 31.07.2026, z kwotą dofinansowania do wykorzystania od 1 stycznia 2024 r.
  (tj. w przedłużonym okresie trwania projektu) równą
  4,976,940.75 zł.

 

Status projektu CT-05


Jednocześnie Captor Therapeutics zdecydował o złożeniu do NCBiR wniosku o zakończenie realizacji umowy o dofinansowanie projektu CT-05. W realizacji tego projektu wystąpiły opóźnienia, które powodują, że kamienie milowe ustalone z NCBiR byłyby trudne do realizacji w ustalonym terminie. Dlatego spółka zrezygnowała ze złożenia wniosku o fazowanie w zakresie tego projektu i będzie kontynuować prace B+R przy użyciu własnych zasobów. W ocenie spółki zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenie stawów ma duży potencjał.

 

- Pożądanym przez nas rozwiązaniem jest pozyskanie partnera zewnętrznego dla projektu CT-05. Wyniki proof-of-concept w modelu ostrego zapalenia spodziewane są do końca 2023 r i liczymy, że doprowadzą one do rozmów z dużymi firmami farmaceutycznymi w zakresie komercjalizacji projektu. Wskazania terapeutyczne, tj. łuszczyca i reumatoidalne zapalenie stawów, stanowią bardzo atrakcyjny obszar do interwencji farmakologicznej i przede wszystkim istnieje w tym zakresie wysoce niezaspokojona potrzeba rynkowa. Aktualnie koncentrujemy się na rozwijaniu projektów CT-01 oraz CT-03. Wejście do kliniki z projektem CT-01 otworzy przed nami zupełnie nowe możliwości, zarówno na rynku kapitałowym, jak i biotechnologicznym – podsumowuje Shepherd.

 

O firmie Captor Therapeutics:

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu przełomowych leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. TPD umożliwia innowacyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą koncentrować się na nowych celach molekularnych, uważanych za nieuleczalne przy użyciu konwencjonalnych metod opracowywania leków i zapewniać nowe metody leczenia chorób, w których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści terapeutycznych. Obecnie, Captor opracowuje leki na nieuleczalne, ciężkie choroby, w tym nowotwory złośliwe i choroby autoimmunologiczne.

 

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć:

Na stronie internetowej:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

 

Share: