Captor Therapeutics ®

Aktualności

Rozpoczęcie strategicznej współpracy z Sosei Heptares

22.12.2020

Zobacz PDF

 

Wrocław, Polska i Allschwil, Szwajcaria, 22.12.2020 r. – Firma Captor Therapeutics SA („Captor”) – europejski lider w dziedzinie celowanej degradacji białek oraz firma Sosei Group Corporation („Sosei Heptares”; TSE: 4565) – światowy lider w projektowaniu i rozwoju leków celujących w białka GPCR, rozpoczęły strategiczną współpracę w zakresie opracowania i rozwoju nowych związków małocząsteczkowych indukujących degradację białek chorobotwórczych z rodziny GPCR (ang. G protein-coupled receptor, GPCR).

 

Celowana degradacja białek (ang. targeted protein degradation, TPD) to metoda, która przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych, angażuje naturalne procesy organizmu do usuwania białek chorobotwórczych. Przewiduje się, że celowana degradacja białek zapewni nowym lekom znaczącą przewagę nad lekami klasycznymi w leczeniu chorób.

 

Firmy Captor i Sosei Heptares początkowo skoncentrują się na identyfikacji małocząsteczkowych związków chemicznych celujących w wybrany receptor GPCR, pełniący istotną rolę w szlaku sygnałowym związanym z chorobami układu pokarmowego. Jednym z celów współpracy jest uzyskanie informacji strukturalnych kompleksu GPCR-ligaza E3-degrader w celu ułatwienia optymalizacji kandydata na lek, a także potwierdzenia słuszności koncepcji celowanej degradacji białek w aspekcie innych receptorów GPCR oraz innych celów molekularnych.  

 

Współpraca łączy platformę projektowania leków opartego o informacje strukturalne (ang. structure-based drug design, SBDD) firmy Sosei Heptares, w tym analizę struktury celów molekularnych, oraz jej głęboką bazę wiedzy na temat farmakologii GPCR z  platformą technologiczną TPD OptigradeTM i szeroką wiedzą specjalistyczną na temat degradacji białek firmy Captor.

 

Od 2017 r. firma Captor pozyskała finansowanie w wysokości około 40 mln EUR od prywatnych inwestorów akcyjnych jak również ze źródeł finansowania o charakterze non-dilutive (bez rozwodnienia kapitału własnego), co umożliwiło stworzenie zaawansowanej platformy TPD oraz opracowanie programów rozwoju pięciu kandydatów na leki w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych.

 

Platforma OptigradeTM firmy Captor umożliwia rozwój wysoce selektywnych kandydatów na leki tym samym stanowi kolejną generację leków typu degrader. TPD ma na celu indukcję degradacji białek chorobotwórczych poprzez szlak degradacji zależny ligaz ubikwityny  E3. Captor Therapeutics rozwija dwie klasy związków indukujących degradację th. kleje molekularne i degradery bifunkcyjne.  Dodatkową innowacją firmy Captor jest platforma skoncentrowana na opracowanie nowych modulatorów chemicznych nowych ligaz ubikwityny E3 (Ang. Ligase Ligands, LilisTM), co umożliwi w przyszłości opracowanie leków kolejnej generacji.

 

W ramach umowy firmy będą wspólnie prowadzić program badawczy i będą współdzielić komercjalizację jego wyników. Firma Sosei Heptares uczestniczy w początkowych kosztach prac badawczo-rozwojowych. Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej.

 

Miles Congreve, główny specjalista ds. naukowych firmy Sosei Heptares, skomentował: „Celowana degradacja białek to obiecujący sposób podejścia do zagadnień odkrywania leków, cieszący się dużym zainteresowaniem branży farmaceutycznej, jednak dotychczas istniały pewne ograniczenia hamujące postęp w zastosowaniu tego ekscytującego podejścia do białek błonowych z rodziny GPCR. Widzimy realną możliwość poszerzenia naszej wiedzy farmakologicznej w zakresie SBDD i GPCR o  obszar TPD. Receptory GPCR same w sobie odgrywają kluczową rolę w rozwoju chorób, a przy tym są często oporne na działanie leków. Z przyjemnością podejmujemy współpracę z firmą Captor, która opracowała wiele nowatorskich metod identyfikacji małocząsteczkowych związków chemicznych umożliwiających degradację białek. Cieszymy się, że możemy badać potencjał tej unikalnej kombinacji technologii, a tym samym rozwinąć nową platformę degraderów GPCR otwierającą drzwi do celów molekularnych, z którymi wiązało się jak dotąd wiele trudności”.

 

Michal J. Walczak, dyrektor ds. naukowych firmy Captor Therapeutics, dodał: „Jest to ważna współpraca zarówno dla firmy Captor jak i dla Sosei Heptares. Jesteśmy przekonani, że skuteczne zastosowanie technologii celowanej degradacji receptorów sprzężonych z białkami G wytyczy nowe drogi w medycynie i zmaksymalizuje możliwości leczenia pacjentów. Współpraca z Sosei Heptares, światowym liderem w opracowywaniu leków celujących w receptory GPCR, to ekscytująca możliwość tworzenia nowych leków i zastosowania TPD w stosunku do rodziny białek GPCR. Z pewnością wyniki projektu będą stanowić kolejny kamień milowy potwierdzającym potencjał tej nowej technologii rozwoju leków”.

 

- INFORMACJE DODATKOWE -

Informacje o firmie Sosei Heptares

Jesteśmy międzynarodową grupą biofarmaceutyczną skupiającą się na odkrywaniu i wczesnym rozwoju nowych leków będących wynikiem naszej autorskiej technologii Star® ukierunkowanej na GPCR oraz możliwości platformy strukturalnego projektowania leków. Opracowujemy szeroki wachlarz nowych leków w wielu obszarach terapeutycznych, w tym w neurologii, immunologii, gastroenterologii i dziedzinie chorób zapalnych.

 

Nawiązaliśmy współpracę z niektórymi wiodącymi spółkami farmaceutycznymi na świecie, w tym AbbVie, AstraZeneca, Biohaven, Genentech (Roche), Novartis, Pfizer i Takeda, a także z wieloma powstającymi firmami technologicznymi. Siedziba spółki Sosei Heptares mieści się w Tokio (Japonia), natomiast jej jednostki korporacyjne oraz badawczo-rozwojowe znajdują się w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

 

„Sosei Heptares” to marka korporacyjna i znak towarowy firmy Sosei Group Corporation notowanej na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (nr 4565). Sosei, Heptares, logotyp i StaR® są znakami towarowymi spółek Sosei Group.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.soseiheptares.com/.

LinkedIn: @soseiheptaresco | Twitter: @soseiheptaresco | YouTube: @soseiheptaresco

 

Informacje o firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to szybko rozwijająca się szwajcarsko-polska firma biotechnologiczna z siedzibą w Allschwil w Szwajcarii i najnowocześniejszymi laboratoriami znajdującymi się we Wrocławiu (Polska), która skupia się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych leków z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek (TPD). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych produktów, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, wykraczających poza możliwości klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania. Firma Captor opracowała własną autorską platformę OptigradeTM TPD i stworzyła programy rozwoju pięciu linii produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania w terapii niedostatecznie leczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych. W skład niezwykle doświadczonego, międzynarodowego zespołu wchodzi była kadra kierownicza firm Pharma i BioTech oraz eksperci naukowi przodujący w tej pionierskiej technologii. 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.captortherapeutics.com/.

LinkedIn: @CaptorTherapeutics | Twitter: @CaptorTherapeu1

 

Dodatkowe informacje o charakterze naukowym do wykorzystania przy redakcji tekstów prasowych: przewagi naukowe celowanej degradacji białek nad klasyczną celowaną inhibicją

  • Brak wymogu obecności miejsca aktywnego; potencjał celowania w białka uznawane za niemożliwe lub trudne do celowania oraz istniejące białka możliwe do celowania.
  • Brak wymogu wysokiego stopnia konkurencji z naturalnym ligandem.
  • Pomimo iż białko docelowe jest eliminowane, degrader może być odzyskiwany, umożliwiając wydłużenie efektu farmakologicznego i mniejsze dawkowanie.
  • Mniej ograniczeń w porównaniu z lekami biologicznymi (przeciwciałami) pod kątem wykorzystywania białek wewnątrzkomórkowych oraz możliwość podania doustnego, a także inne pożądane właściwości farmakologiczne, takie jak zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg.

 

Osoby kontaktowe:

Captor Therapeutics – media i relacje inwestorskie

Dr Tom Shepherd, dyrektor działu biznesu – media międzynarodowe (z wyjątkiem Polski)

 +33 (0)6 23 33 59 60 | t.s15omq3hepherd@captortherapeutics.com

 

CC Group

Michał Wierzchowski – polskie media  w imieniu Captor Therapeutics

+48 (0)531 613 067 | mijsaimevchal.wierzchowski@ccgroup.pl

 

Sosei Heptares – media i relacje inwestorskie

Hironoshin Nomura, starszy wiceprezes ds. relacji inwestorskich i strategii korporacyjnej

+81 (0)3 6679 2178 | Hivq.bironoshin.Nomura@SoseiHeptares.com

Shinichiro Nishishita, wiceprezes ds. relacji inwestorskich, dyrektor ds. wymogów w zakresie ujawniania informacji

+81 (0)3 5210 3399 | Il4tsR@SoseiHeptares.com

 

Citigate Dewe Rogerson

Yas Fukuda – media Japonia

+81 (0)3 4360 9234 | Yas.Fukudh0gla@citigatedewerogerson.com

 

Mark Swallow, David Dible – media międzynarodowe

+44 (0)20 7638 9571 | SoseiHe9oxumt4ptares@citigatedewerogerson.com

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące odkrywania, rozwoju i wprowadzania produktów na rynek. Różne zagrożenia mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki firm Captor i Sosei Group Corporation będą się różnić pod względem materialnym od wyników wyrażonych lub dorozumianych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, należą do nich: niepożądane wyniki w programach rozwoju badań klinicznych; brak ochrony patentowej wynalazków; ograniczenia handlowe nałożone przez patenty będące własnością lub pod kontrolą podmiotów trzecich; zależność od strategicznych partnerów, których celem jest opracowanie oraz wprowadzanie na rynek produktów i usług; trudności lub opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów i usług będących wynikiem prac rozwojowych; wymóg znaczącego finansowania badań i rozwoju oraz rozszerzenia działań komercjalizacyjnych, a także inicjatyw dotyczących produktów firm konkurencyjnych. W wyniku tych czynników przyszłym inwestorom należy doradzić, aby nie polegali na żadnych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółki Captor i Sosei Group Corporation zrzekają się wszelkich zamiarów lub obowiązku aktualizacji i weryfikacji wszelkich stwierdzeń dotyczących przyszłości wynikających z pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.

 

 

Share: