• Home
  • Aktualności
  • Powołanie Radosława Krawczyka na Dyrektora Finansowego Spółki

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Powołanie Radosława Krawczyka na Dyrektora Finansowego Spółki

29.06.2021

Wrocław, 29 czerwca 2021 r. – Rada Nadzorcza Captor Therapeutics S.A. (GPW: CTX) powołała Radosława Krawczyka do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Dyrektora Finansowego (CFO). Radosław Krawczyk przejął obowiązki od Aleksandry Skibińskiej, która zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu i stanowiska Dyrektora Finansowego po kilku latach kierowania finansami Spółki i po przeprowadzeniu z sukcesem IPO Captor Therapeutics w kwietniu 2021 r. Powołanie Radosława Krawczyka jest skuteczne z dniem 29 czerwca 2021 r.

„W imieniu Zarządu i teamu menedżerskiego Captor Therapeutics mam przyjemność powitać Radosława w naszym zespole. Wnosi on do Captora blisko 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach publicznych, gdzie jako CFO i specjalista z zakresu finansów był istotnie zaangażowany we wszystkie aspekty corporate finance, planowania finansowego i księgowości, a także relacji inwestorskich i komunikacji giełdowej oraz kwestii compliance. Jesteśmy przekonani, że Radosław posiada wymagane cechy lidera w obszarze finansów i silnie przyczyni się do osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju Captor i realizacji naszej strategii międzynarodowego rozwoju. Chciałbym również podziękować Aleksandrze za wspaniały wkład w rozwój Captor Therapeutics z etapu start-upu do uzyskania statusu spółki publicznej” – powiedział dr Tom Shepherd, CEO i Prezes Zarządu Captor Therapeutics. 

Pan Radosław Krawczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową oraz transakcjami M&A. Od 2013 nieprzerwanie związany ze spółkami notowanymi na GPW w Warszawie, gdzie w ramach swoich obowiązków odpowiadał za relacje inwestorskie oraz kontakty z analitykami i inwestorami. Do 2017 roku był związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i w Niemczech. W latach 2017-2020 związany był z grupą OT Logistics, w tym pełnił rolę Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz był odpowiedzialny za sprawy finansowe całej grupy i proces restrukturyzacji grupy. Pan Radosław Krawczyk posiada również wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

 

Informacje o firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics S.A. to szybko rozwijająca się europejska spółka biofarmaceutyczna prowadząca główną działalność we Wrocławiu. Spółka działa w nowoczesnych laboratoriach we Wrocławskim Parku Technologicznym. Captor jest również obecna w Szwajcarskim Parku Innowacji w Allschwil pod Bazyleą, dzięki swojej spółce zależnej Captor Therapeutics GmbH.

Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki na choroby o wysokim stopniu niezaspokojonych potrzeb medycznych z wykorzystaniem celowanej degradacji białek, TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, w przypadku których klasyczne leki nie są skuteczne, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnego leczenia. Captor prowadzi między innymi pięć projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie kandydatów na leki, które stosowane będą w terapii niedostatecznie leczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

Technologia TPD stanowi przełomową transformację ze względu na swój potencjał w zakresie celowania w dowolne białko, także w białka uznawane za niemożliwe do celowania terapeutycznego (ang. Undruggable Proteome). Captor Therapeutics jest europejskim liderem technologii TPD.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym (w tym cztery znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego).

Spółka przeprowadziła z sukcesem publiczną ofertę akcji w kwietniu 2021 roku i jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Captor Therapeutics można znaleźć na stronie: http://www.captortherapeutics.pl

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067, e-mail: michal.wierzchowsfpbut6qki@ccgroup.pl

 

 

Share: