• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics ze znaczącymi postępami w rozwoju jednego ze swoich flagowych projektów

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics ze znaczącymi postępami w rozwoju jednego ze swoich flagowych projektów

28.09.2021

Spółka Captor Therapeutics dokonała znaczących postępów w pracach badawczo-rozwojowych nad jednym ze swoich podstawowych projektów – oznaczonym symbolem CT-03 - kandydatem na lek mającym znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych, płuc i piersi. Wyniki przeprowadzonych badań, zgodnie z oczekiwaniem wykazały, że rozwijane przez Captor związki małocząsteczkowe skutecznie degradują białko MCL-1 w mysich modelach nowotworowych. Tym samym ujawniono cel molekularny, MCL-1, który jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących rozwój oraz oporność nowotworów. To istotny pozytywny krok w rozwoju leku.

Captor Therapeutics poinformował o osiągnięciu istotnych efektów w pracach badawczo-rozwojowych w projekcie CT-03. Spółka ujawniła także cel molekularny tego projektu. Uzyskane przez Spółkę wyniki potwierdziły, że związki małocząsteczkowe rozwijane w ramach projektu CT-03 skutecznie degradują białko MCL-1 (ang. Induced Myeloid Leukaemia Cell Differentiation Protein), będące celem molekularnym tego projektu. Aktywność degradacyjna wymienionych związków została wykazana w szerokim zakresie modeli nowotworowych. Projekt leku CT-03 ma w przyszłości wspierać leczenie nowotworów  hematologicznych, takich jak białaczka, chłoniaki, szpiczaki oraz guzów litych w tym rak piersi oraz płuc.

- Pozytywne wyniki farmakologiczne uzyskane w mysim modelu nowotworowym, są najlepszym potwierdzeniem potencjału  technologii celowanej degradacji białek, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak trudnym celem molekularnym jest MCL-1. Mimo, że jest to białko o dobrze poznanej roli chorobotwórczej, klasyczne podejścia rozwoju leków, do tej pory nie pozwoliły na rejestrację żadnego leku skierowanego wobec MCL-1 – mówi dr Thomas Shepherd, prezes Captor Therapeutics.

Projekt CT-03 jest obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego, podobnie jak cztery inne własne projekty badawczo-rozwojowe z pipeline`u Captor Therapeutics.

Postępy, których dokonał zespół naukowców Captor Therapeutics oznaczają, że terapia rozwijana przez Spółkę ma wysoki potencjał dalszego rozwoju. 28 października br. podczas konferencji branżowej „Targeted Protein Degradation Summit” dyrektor naukowy i współzałożyciel Captora, dr Michał Walczak, przedstawi dalsze informacje dot. rozwoju projektu CT-03, w tym wyniki badań przedklinicznych potwierdzających wysoką aktywność degraderów białka MCL-1.

Spółka obecnie pracuje nad kilkoma projektami badawczymi, z czego trzy są zaawansowane, w tym CT-03. Dwa z nich mają wejść w fazę badań klinicznych w 2023 roku.

 


O Captor Therapeutics

Captor Therapeutics jest firmą biofarmaceutyczną, której działalność poświęcona jest wykorzystaniu technologii celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) do odkrywania
i rozwijania przełomowych kandydatów na leki w obszarach, w których potrzeby pacjentów pozostają niezaspokojone. Technologia celowanej degradacji białek jest rewolucyjnym podejściem rozwoju leków w oparciu o nowe cele molekularne, uznawane dotychczas za nieosiągalne, przełamującą tym samym ograniczenia klasycznych technologii. Jednocześnie, celowana degradacja białek umożliwia udoskonalenie istniejących metod leczenia, które nie przynoszą optymalnej korzyści medycznej. Obecnie, Captor Therapeutics rozwija leki w obszarze chorób nowotworowych i chorób autoimmunologicznych.

 

Więcej informacji pod adresem:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

Media oraz Relacje Inwestorskie w Polsce

Point of View Business Communications Consultancy

Bartosz Sawulski

b.sawuls.sh1ki@pov.pl

+ 48 694 400 787

 

Międzynarodowe Relacje Inwestorskie

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gcwgqvanrenterghem@lifesciadvisors.com

 

Share: