• Home
  • Aktualności
  • Captor Therapeutics ogłasza pozytywny wynik badania proof-of-concept dla jednego ze swoich flagowych programów - programu CT-03 - demonstrując silne działanie przeciwnowotworowe we wszystkich testowanych dawkach

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Captor Therapeutics ogłasza pozytywny wynik badania proof-of-concept dla jednego ze swoich flagowych programów - programu CT-03 - demonstrując silne działanie przeciwnowotworowe we wszystkich testowanych dawkach

25.02.2022

Wrocław, Polska, 25 luty 2022 r. – Captor Therapeutics S.A. (WSE: CTX), firma biofarmaceutyczna, koncentrująca się na wykorzystywaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do opracowywania przełomowych leków stosowanych w chorobach nowotworowych i autoimmunologicznych, informuje o  otrzymaniu pozytywnych wyników badań przedklinicznych w projekcie CT-03, który poświęcony jest rozwojowi leków ukierunkowanych na leczenie kilku rodzajów nowotworów poprzez degradację białka MCL- 1. Pierwsze w swojej klasie leki oparte o degradację białka MCL- 1, rozwijane przez Captora, mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu szeregu nowotworów hematologicznych, drobnokomórkowego raka płuc (SCLC), niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) oraz potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) - nowotworów o  bardzo dużych potrzebach rynku.

Niezależny podwykonawca przeprowadził badanie proof-of-concept oparte o wielokrotne podanie związku CT- 03, podczas którego monitorowano objętości guzów, powstałych na skutek wszczepienia ludzkich komórek ostrej białaczki szpikowej myszom. Związki CT-03 były testowane w dawkach 75 mg/kg i 150 mg/kg. Uzyskane dane pokazują, że podawanie związków CT-03 raz dziennie spowodowało zanik (regresję) guza w mysim modelu ostrej białaczki szpikowej MV-4-11.

Najnowsze wyniki są w pełni spójnie z wynikami wcześniejszego badania poświęconego farmakologicznym efektom jednokrotnego podania związków CT-03 zwierzętom, które Spółka raportowała we wrześniu 2021 r. Wyniki obu badań potwierdzają,  że związek wiodący CT-03 powoduje skuteczną degradację białka MCL-1 we wszczepionych zwierzętom komórkom ludzkiego nowotworu, indukuje apoptozę, a w jej wyniku powoduje także zmniejszenie się lub regresję guzów.

Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność dalszego rozwoju przez Captora kandydatów na lek zmierzających do wyboru kandydata klinicznego i wprowadzenia go do fazy IND-enabling studies. Jednocześnie, wyniki te dowodzą zdolności Spółki  do racjonalnego odkrywania degraderów bifunkcjonalnych z wykorzystaniem platformy technologicznej OptigradeTM.

"Ostatnie miesiące były dla Captora przełomowe, ponieważ uzyskaliśmy imponujące dane przedkliniczne dla dwóch naszych flagowych projektów CT- 01 oraz CT-03, które pozwoliły nam pozycjonować je jako potencjalne związki najlepsze w swojej klasie i pierwsze w swojej klasie w walce z wieloma nowotworami, w przypadku których możliwości terapeutyczne są ograniczone" - powiedział dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics. "Dzięki niestrudzonym wysiłkom i wspaniałej pracy naukowej zespołu Captor, jesteśmy na dobrej drodze do rozpoczęcia badań klinicznych naszych dwóch wiodących projektów w 2023 roku."

O firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na  stronie:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:         

Polish Media and Investor relations:

Point of View

Bartosz Sawulski

+48 694 400 787

captortherapeuti8bzcs@pov.pl

International Investor Relations:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

+41 (0)76 735 01 31

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

Share: